Close

Refundacja NFZ

Ważne !

Od lipca 2014 roku obowiązują nowe druki zleceń na zaopatrzenie w środki medyczne.
Tylko takie druki prawidłowo wypełnione będą realizowane w ramach refundacji NFZ.

Nowe wzory zleceń część A i B

Prawidłowo wypełnione zlecenia na zaopatrzenie w środki medyczne :

 

CZĘŚĆ A

 

CZĘŚĆ B

 

 

W naszych sklepach realizujemy wnioski NFZ na zestawy infuzyjne do pomp insulinowych firm Medtronic i Roche, refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 06.12.2014 roku w wykazie wyrobów medycznych refundowanych przez NFZ do osobistych pomp insulinowych dla wszystkich osób z cukrzycą typu 1.

 

Refundacja przysługuje :
* dla osób do 26 roku życia
* dla kobiet w ciąży
* dla osób powyżej 26 roku życia

Osoby do 26 roku życia, jak również kobiety w ciąży objęte są 100 % refundacją

Na 1 miesiąc jest to 300,00 zł, czyli 10 sztuk zestawów infuzyjnych
Na 2 miesiące jest to 600,00 zł, czyli 20 sztuk zestawów infuzyjnych
Na 3 miesiące jest to 900,00 zł, czyli 30 sztuk zestawów infuzyjnych

 

Osoby powyżej 26 roku życia, korzystające z osobistej pompy insulinowej mają przyznaną refundację w wysokości 70%, a ich odpłatność wynosi 30 %

Na 1 miesiąc jest to 90,00 zł za 10 sztuk zestawów infuzyjnych
Na 2 miesiące jest to 180,00 zł za 20 sztuk zestawów infuzyjnych
Na 3 miesiące jest to 270,00 zł za 30 sztuk zestawów infuzyjnych

 

Do wypisania zlecenia na zaopatrzenie w zestawy infuzyjne są uprawnione następujące osoby:

* dla pacjentów do 26 roku życia:
– lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii
– lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii
– lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii
– lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej
– kontynuacja może być wypisana przez pielęgniarkę lub położną ubezpieczenia zdrowotnego przez okres 3 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

*dla pacjentów powyżej 26 roku życia:
– lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych
– lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii
– lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii
– kontynuacja może być wypisana przez pielęgniarkę lub położną ubezpieczenia zdrowotnego przez okres 3 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej.

 

Jako zestaw infuzyjny rozporządzenie definiuje dren i wkłucie w związku z tym, każdy pacjent korzystający z zestawów infuzyjnych w ramach refundacji powinien otrzymać : gdy korzysta z zestawów firmy Medtronic 10 sztuk wkłuć z drenami ( dotyczy wszystkich modeli) gdy korzysta z zestawów firmy Roche Accu-Chek FlexLink 10 sztuk wkłuć z drenami gdy korzysta z zestawów firmy Roche Accu-Chek Rapid D Link 10 sztuk wkłuć z drenami oraz 5 zatyczek gdy korzysta z zestawów firmy Roche Accu-Chek Tender Link 10 sztuk wkłuć z drenami

 

-> Wszystkie formalności związane z realizacją zlecenia i otrzymaniem refundacji będą realizowane przez nas. Prosimy o przesłanie prawidłowo wypełnionego zlecenia na zaopatrzenie część „A” i część „B” na adres:

RELAX-MED
ul. Piasta 21
44-200 Rybnik


-> Część „B” zostanie przez nas podbita przy realizacji i odesłana do Państwa wraz z zestawami infuzyjnymi , które Państwo wybrali.


W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny bądź e-mailowy.