W iDIABETYK.PL zrealizujesz wniosek NFZ!

  • bez wychodzenia z domu
  • z szybką i darmową dostawą

Jak zamówić towar z refundacją NFZ?

  1. Mając zlecenie NFZ zamów refundowane produkty przez nasz sklep wchodząc w górnym menu do głównych kategorii produktów, lub załóż zamówienie telefonicznie pod numerem tel. (32)42 26 231 lub tel. 507 179 144.
  2. Odbierz paczkę z zamówieniem od kuriera.
  3. Podczas odbioru paczki przekaż kurierowi wypełnione zlecenie NFZ.
  4. Uwaga! Osoba przekazująca kurierowi dokumenty zwrotne (w zaklejonej kopercie) nie ponosi żadnych opłat za wysyłkę. Karty zleceń zostają zwrócone do zamawiającego również bez dodatkowych opłat dla zamawiającego.

Ważne! Od lipca 2014 roku obowiązują nowe druki zleceń na zaopatrzenie w środki medyczne. Tylko takie druki prawidłowo wypełnione będą realizowane w ramach refundacji NFZ. Nowe wzory zleceń część A i B Prawidłowo wypełnione zlecenia na zaopatrzenie w środki medyczne: CZĘŚĆ A CZĘŚĆ B W naszych sklepach realizujemy wnioski NFZ na zestawy infuzyjne do pomp insulinowych firm Medtronic i Roche, refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 06.12.2014 roku w wykazie wyrobów medycznych refundowanych przez NFZ do osobistych pomp insulinowych dla wszystkich osób z cukrzycą typu 1.

* dla osób do 26 roku życia kod wyrobu medycznego wg rozporządzenia P.091.01 * dla kobiet w ciąży kod wyrobu medycznego wg rozporządzenia P.091.02 * dla osób powyżej 26 roku życia kod wyrobu medycznego wg rozporządzenia P.091.00

Osoby do 26 roku życia, jak również kobiety w ciąży objęte są 100% refundacją

Na 1 miesiąc jest to 300,00 zł, czyli 10 sztuk zestawów infuzyjnych. Na 2 miesiące jest to 600,00 zł, czyli 20 sztuk zestawów infuzyjnych. Na 3 miesiące jest to 900,00 zł, czyli 30 sztuk zestawów infuzyjnych.

Osoby powyżej 26 roku życia, korzystające z osobistej pompy insulinowej mają przyznaną refundację w wysokości 70%, a ich odpłatność wynosi 30%

Na 1 miesiąc dopłata wynosi 90,00 zł za 10 sztuk zestawów infuzyjnych. Na 2 miesiące dopłata wynosi 180,00 zł za 20 sztuk zestawów infuzyjnych. Na 3 miesiące dopłata wynosi 270,00 zł za 30 sztuk zestawów infuzyjnych.

Do wypisania zlecenia na zaopatrzenie w zestawy infuzyjne są uprawnieni następujący lekarze:

* dla pacjentów do 26 roku życia: – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie perinatologii – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych – lekarz podstawowej opieki zdrowotnej – pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust.1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej – kontynuacja może być wypisana przez pielęgniarkę lub położną ubezpieczenia zdrowotnego przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

* dla pacjentów powyżej 26 roku życia: – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii – lekarz podstawowej opiek zdrowotnej – pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust.1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej – kontynuacja może być wypisana przez pielęgniarkę lub położną ubezpieczenia zdrowotnego przez okres 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej.

* dla kobiet w ciąży – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii – lekarz podstawowej opieki zdrowotnej – pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust.1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej – kontynuacja może być wypisana przez pielęgniarkę lub położną ubezpieczenia zdrowotnego przez okres 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej.

Aby zrealizować zlecenie na zaopatrzenie w zestawy infuzyjne oprócz zlecenia konieczna jest Karta Zaopatrzenia czyli część B zlecenia (patrz wyżej). W tym celu należy udać się do oddziału NFZ-tu, do którego odprowadzane są składki, wraz ze zleceniem wypisanym przez uprawnionego lekarza.

Jako zestaw infuzyjny rozporządzenie definiuje dren i wkłucie w związku z tym, każdy pacjent korzystający z zestawów infuzyjnych w ramach refundacji za 1 miesiąc powinien otrzymać : gdy korzysta z zestawów firmy Medtronic 10 sztuk wkłuć z drenami ( dotyczy wszystkich modeli) gdy korzysta z zestawów firmy Roche Accu-Chek FlexLink 10 sztuk wkłuć z drenami gdy korzysta z zestawów firmy Roche Accu-Chek Rapid D Link 10 sztuk wkłuć z drenami oraz 5 zatyczek gdy korzysta z zestawów firmy Roche Accu-Chek Tender Link 10 sztuk wkłuć z drenami.

2. zbiorniki na insulinę do osobistej pompy insulinowej firm Medtronic i Roche.

Według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 18.01.2018 roku wyrób medyczny o kodzie P.134 w ilości 5 sztuk na miesiąc przysługuje pacjentom leczonym na cukrzycę typu 1. Z limitu 45,00 zł 70 % refunduje NFZ, a 30% dopłaca pacjent:

Na 1 miesiąc refundacja wynosi 31,50 zł, a dopłata 13,50 zł za 5 sztuk zbiorników. Na 2 miesiące refundacja wynosi 63 zł, a dopłata 27 zł za 10 sztuk zbiorników. Na 3 miesiące refundacja wynosi 94,50 zł, a dopłata 40,50 zł za 15 sztuk zbiorników

Do wypisania zlecenia na zaopatrzenie w zbiorniki na insulinę są uprawnieni następujący lekarze:

lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie perinatologii – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych – lekarz podstawowej opieki zdrowotnej – kontynuacja może być wypisana przez pielęgniarkę lub położną ubezpieczenia zdrowotnego przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

Aby zrealizować zlecenie na zaopatrzenie w zbiorniczki do OPI oprócz zlecenia konieczna jest Karta Zaopatrzenia czyli część B zlecenia (patrz wyżej). W tym celu należy udać się do oddziału NFZ-tu, do którego odprowadzane są składki, wraz ze zleceniem wypisanym przez uprawnionego lekarza.

3. sensor/elektroda do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) firmy Medtronic. Według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 18.01.2018 roku wyrób medyczny o kodzie P.135 w ilości 4 sztuk na miesiąc, przysługuje pacjentom do ukończenia 26 roku życia z cukrzycą typu 1 leczonych przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii (brakiem objawów prodromalnych hipoglikemii z wykluczeniem hipoglikemii poalkoholowej). Z limitu 600,00 zł 70% refunduje NFZ, a 30% dopłaca pacjent.

Na 1 miesiąc refundacja wynosi 420 zł, a dopłata 180 za 4 sztuki sensorów. Na 2 miesiące refundacja wynosi 840 zł, a dopłata 360 zł za 8 sztuk sensorów. Na 3 miesiące refundacja wynosi 1260 zł, a dopłata 540 zł za 12 sztuk sensorów.

Do wypisania zlecenia na zaopatrzenie w zbiorniki na insulinę są uprawnieni następujący lekarze:

– lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych – lekarz podstawowej opieki zdrowotnej – kontynuacja może być wypisana przez pielęgniarkę lub położną ubezpieczenia zdrowotnego przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

Aby zrealizować zlecenie na zaopatrzenie w sensory do CGM-RT oprócz zlecenia konieczna jest Karta Zaopatrzenia czyli część B zlecenia (patrz wyżej). W tym celu należy udać się do oddziału NFZ-tu, do którego odprowadzane są składki, wraz ze zleceniem wypisanym przez uprawnionego lekarza.

  1. transmiter/nadajnik do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT). Według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 18.01.2018 roku wyrób medyczny o kodzie P.136 w ilości 1 sztuki raz na 8 miesięcy przysługuje pacjentom do ukończenia 26 roku życia z cukrzycą typu 1 leczonych przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii (brakiem objawów prodromalnych hipoglikemii z wykluczeniem hipoglikemii poalkoholowej). Z limitu 1000 zł 70% refunduje NFZ, a 30% dopłaca pacjent.

Do wypisania zlecenia na zaopatrzenie w zbiorniki na insulinę są uprawnieni następujący lekarze: – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej – kontynuacja może być wypisana przez pielęgniarkę lub położną ubezpieczenia zdrowotnego przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

W przeciwieństwie do w/w ten wyrób medyczny nie wymaga karty zaopatrzenia (czyli części B).

-> Wszystkie formalności związane z realizacją zlecenia i otrzymaniem refundacji będą realizowane przez nas. Prosimy o przekazanie prawidłowo wypełnionego zlecenia na zaopatrzenie część „A” i część „B” kurierowi.

-> Część „B” zostanie przez nas podbita przy realizacji i odesłana z fakturą na Państwa adres.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny bądź e-mailowy.