Refundacja zbiorników, transmiterów i sensorów będzie realizowana od początku marca  2018r.

Druki zleceń nie ulegają żadnym zmianom, są to te same wzory jakie obowiązują w przypadku realizowania refundacji na zestawy infuzyjne (określa je Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6
grudnia 2013r. W sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy). Tak samo jak w przypadku zestawów infuzyjnych może zostać wystawiona na 1, 2 lub 3 miesiące (pojemniki i sensory).

Na każdy rodzaj wyrobu medycznego potrzebne jest osobne zlecenie oraz karta NFZ → osobne zlecenie wystawiane przez lekarza na zestawy infuzyjne, osobne na zbiorniki, sensory i transmiter. Ze odpowiednim zleceniem, które zostało wystawione przez lekarza, pacjent musi udać się do NFZtu w celu jego potwierdzenia i wystawienia karty (części B) odrębnej dla każdego środka.

W przypadku pojemników i sensorów zlecenie może wystawić ten sam lekarz, co zlecenie na zestawy infuzyjne (osobami uprawnionymi są lekarze, którzy mają specjalizację w dziedzinie diabetologii, pediatrii, perinatologii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej, chorób wewnętrznych oraz lekarze POZ np. lekarze rodzinni), kontynuacja (czyli kolejne zlecenie) może wystawić położna bądź pielęgniarka.

Pojemniki na insulinę z refundacją NFZ można zamówić na naszej stronie klikając tutaj.

Sensor enlite MMT – 7008 B z refundacją NFZ można zamówić na naszej stronie klikając tutaj.

Zlecenie na transmiter może wystawić diabetolog, lub endokrynolog, natomiast kontynuację może
wypisać pediatra, lekarz chorób wewnętrznych i lekarz POZ.

Transmiter z refundacją NFZ można zamówić na naszej stronie klikając tutaj.

Kody, które uzupełnia lekarz na pierwszej stronie zlecenia:
– P.134 Zbiornik na insulinę do OPI
– P.135 Sensor/Elektroda do CMG
– P.136 Transmiter/ Nadajnik do CMG

Uprawnieni do otrzymania zlecenia i refundacji na pojemniki są wszyscy pacjenci, którzy mają cukrzycę typu I, którzy są leczeni przy pomocy pompy insulinowej (niezależnie od wieku).
Pacjenci uprawnieni do refundacji sensorów i transmiterów – wyłącznie osoby do 26 roku życia z cukrzycą typu I, leczone przy pomocy pompy insulinowej z nieświadomością hipoglikemii.

Limity finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia:
– 45 zł za 5 pojemników na miesiąc (9 zł za 1 pojemnik) przy odpłatności 30%
– 600 zł za 4 sztuki sensorów na miesiąc (150 zł za 1 sensor ) przy odpłatności 30%
– 1000 zł za transmiter raz na 8 miesięcy przy odpłatności 30%

Pacjent zapłaci:
– 13.50 za 5 pojemników na miesiąc (2,70 zł za jeden pojemnik, 40,50 zł za 15 pojemników na 3
miesiące)
– 180 zł za 4 sensory na miesiąc (45 zł za jeden sensor, 540 zł za 12 sensorów na 3 miesiące)
– 300 zł za jeden transmiter raz na 8 miesięcy

Linki gdzie można zamówić urządzenia z opcją refundacji:

Pojemniki na insulinę z 70% refundacją NFZ.

Sensor enlite MMT – 7008 B z refundacją NFZ 70% .

Transmiter z refundacją 70% NFZ.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Napisz lub zadzwoń. Pomożemy!

tel. (32)42 26 231
tel. 507 179 144
e-mail: info@idiabetyk.pl