Refundacja sensorów FreeStyle Libre. Dla kogo? Jak z niej skorzystać?

Za pomocą Systemów Monitorowania Glikemii można znacznie łatwiej kontrolować poziom cukru we krwi bez konieczności każdorazowego nakłuwania opuszki palca. Jednym z systemów tego typu jest FGM (flash glucose monitoring), do którego zalicza się FreeStyle Libre od firmy Abbott. Wchodzący w skład systemu sensor podlega refundacji od października 2020.

Aktualnie refundacja sensor FreeStyle Libre możliwa jest do zrealizowania w naszym sklepie pod adresem https://idiabetyk.pl/pl/abbott/26-sensor-freestyle-libre.html – nie ma potrzeby osobistego udawania się do apteki!


Czym jest sensor FreeStyle Libre?


System Monitorowania Glikemii FreeStyle Libre składa się z dwóch elementów – jest to sensor FreeStyle Libre oraz czytnik FreeStyle Libre, który może być zastąpiony aplikacją FreeStyle LibreLink na smartfony. Z systemu mogą korzystać osoby dorosłe oraz dzieci od 4. roku życia.

Sensor FreeStyle Libre umieszczany jest w skórze na tylnej części ramienia – wyposażony jest on w specjalny element dokonujący pomiaru stężenia cukru w płynie śródtkankowym. Czujnik wykonuje pomiary co 15 minut i zapisuje je na 8 godzin. Aby odczytać wyniki, wystarczy tylko zbliżyć do sensora czytnik albo smartfon z aplikacją.

Za pomocą systemu FreeStyle Libre osoby chorujące na cukrzycę typu 1 oraz 2 mogą łatwo monitorować poziom glikemii – bez potrzeby nakłuwania skóry i stosowania pasków testowych!

Komu przysługuje refundacja na sensor FreeStyle Libre?


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. 2019 poz. 1899) możliwa jest refundacja sensor FreeStyle Libre.

Rozporządzenie wskazuje, że z refundacji mogą skorzystać pacjenci spełniający poniższe wymagania:
- wiek od 4 do 18 lat
- cukrzyca typu 1
- bardzo dobrze monitorowana glikemia – przynajmniej 8 pomiarów na dzień

Refundacja sensora FreeStyle Libre nie przysługuje tym osobom, u których stosowane są Systemy Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym.

Jak otrzymać zlecenie na refundację sensora FreeStyle Libre?

Aby możliwa była refundacja sensor FreeStyle Libre musi być przepisany przez lekarza – konieczne jest wystawienie zlecenia na wyroby medyczne.

Zlecenie może wypisać lekarz posiadający poniższe specjalizacje:
- diabetologia
- endokrynologia i diabetologia dziecięca
- diabetologia ze specjalizacją w dziedzinie pediatrii
- endokrynologia ze specjalizacją w dziedzinie pediatrii
- pediatria – lekarz pracujący w poradni albo na oddziale diabetologii dziecięcej lub oddziale chorób dziecięcych z profilem diabetologii dziecięcej

Ile sensorów FreeStyle Libre można otrzymać w ramach refundacji?


W ramach refundacji osoby uprawnione mogą otrzymać 2 sensory FreeStyle Libre na miesiąc. Wyjątkiem są uprawnienia dodatkowe. Sensory przeznaczone są do wymiany co 14 dni.

Ile kosztuje sensor FreeStyle Libre po refundacji?


1 sensor bez refundacji kosztuje 255 złotych. Po 70% refundacji 30% dopłata pacjenta wynosi 76,50 złotych. Miesięczna dopłata pacjenta w przypadku zakupu 2 czujników wynosi 153 złote. Rok korzystania z czujników FreeStyle Libre po refundacji to koszt 1836 złotych.

Aktualnie refundacja sensor FreeStyle Libre możliwa jest do zrealizowania w naszym sklepie pod adresem https://idiabetyk.pl/pl/abbott/26-sensor-freestyle-libre.html – nie ma potrzeby osobistego udawania się do apteki!

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.