FreeStyle Libre refundowane dla dorosłych. Duże zmiany.

Dnia 28 października 2022 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Rozporządzenie będzie obowiązywało od 1 stycznia 2023 r. i wprowadza bardzo istotne zmiany dla osób z cukrzycą: największą i najistotniejszą zmianą jest rozszerzenie refundacji systemu ciągłego monitorowania glikemii FreeStyle Libre o dorosłych pacjentów intensywnej insulinoterapii (w tym kobiet w ciąży) oraz – co ważne – dla niewidomych chorych na cukrzycę, leczonych insuliną. W przypadku niewidomego pacjenta będzie to niezwykle ważne ułatwienie, gdyż system poinformuje o poziomie cukru we krwi głosowo.

Sensor FreeStyle Libre

Odpłatność dzieci została obniżona do 20% a dorośli zapłacą 30%

Odpłatność u dorosłych pacjentów wynosić będzie 30% (tj. 76,5 zł za sensor/ 153 zł miesięcznie). W przypadku dzieci zmniejszono odpłatność do 20% (tj. 51 zł za sensor/ 102 zł miesięcznie).

Rocznie pacjent będzie mógł otrzymać refundację na 26 sensorów (do 13 sztuk na 6 miesięcy).

Dla kogo będzie refundowany system ciągłego monitorowania glikemii Freestyle Libre?

Rozszerzono wskazania do zlecania czujników do systemu monitorowania stężenia glukozy o:

– Kobiety w okresie ciąży i połogu, z cukrzycą wymagające intensywnej insulinoterapii;

– Osoby niewidome z cukrzycą, leczone insuliną;

– Osoby powyżej 18 roku życia z cukrzycą wymagającą intensywnej insulinoterapii.

W przypadku osób powyżej 18 roku życia zostały wprowadzone warunki kontynuacji zlecenia:

– Ocena kontroli glikemii co minimum 6 miesięcy;

– TIR (time in range) w zakresie 70-180 mg/dL > 70 proc. czasu lub HbA1c poniżej 7,5 proc. lub inne indywidualnie określone cele terapeutyczne we współpracy z lekarzem;

– Noszenie czujnika przez co najmniej 75% czasu.

Dodatkowe informacje:

Liczbę przysługujących pasków ograniczono do 150 sztuk na okres 6 miesięcy (pierwotnie liczba ta miała być mniejsza – 50 sztuk na 6 miesięcy)

Warunkiem otrzymania zlecenia jest wyrażenie przez pacjenta zgody na przekazanie danych z monitorowania stężenia glukozy we krwi na Internetowe Konto Pacjenta.

FreeStyle Libre wytyczne

Dzieci od 4 do 18 roku życia:

Częstotliwość zlecenia: miesięcznie

Przydział ilościowy: do 3 szt./ m-c

Maksymalna wartość refundacji: 80% do 255 zł/ szt.

Przydział ilościowy pasków do glukometru (miesięcznie): 50

Inne wytyczne: max. 13 szt./ 6 m-cy

Kod refundacji na zleceniu: P.137

Wskazane grupy osób dorosłych:

Częstotliwość zlecenia: miesięcznie

Przydział ilościowy: do 3 szt./ m-c

Maksymalna wartość refundacji: 70% do 255 zł/ szt.

Przydział ilościowy pasków do glukometru (miesięcznie): 50

Inne wytyczne: max. 13 szt./ 6 m-cy

Kod refundacji na zleceniu: P.137

Pozostali dorośli 18+:

Częstotliwość zlecenia: miesięcznie

Przydział ilościowy: do 3 szt./ m-c

Maksymalna wartość refundacji: 70% do 510 zł/ całość

Przydział ilościowy pasków do glukometru (miesięcznie): 25

Inne wytyczne: max. 13 szt./ 6 m-cy

Kod refundacji na zleceniu: P.137A

Koszty FreeStyle Libre po refundacji

Dzieci od 4 do 18 roku życia:

Cena pojedynczego sensora (cena standardowa 255 zł): 51 zł

Koszt roczny użytkowania: Sensor 26 szt. 1326 zł

Wskazane grupy osób dorosłych:

Cena pojedynczego sensora (cena standardowa 255 zł): 76,50 zł

Koszt roczny użytkowania: Sensor 26 szt. 1989 zł

Pozostali dorośli 18+:

Cena pojedynczego sensora (cena standardowa 255 zł): 76,50 zł

Koszt roczny użytkowania: Sensor 26 szt. 1989 zł

Sensor Dexcom G6

Pacjenci do 26 roku życia:

Częstotliwość zlecenia: miesięcznie

Przydział ilościowy: do 3 szt./ m-c

Maksymalna wartość refundacji: 250 zł/ szt. (70%)

Przydział ilościowy pasków do glukometru (miesięcznie): 50

Inne wytyczne: max. 18 szt./ 6 m-cy

Kod refundacji na zleceniu: P.135

Pacjenci powyżej 26 roku życia:

Częstotliwość zlecenia: miesięcznie

Przydział ilościowy: do 3 szt./ m-c

Maksymalna wartość refundacji: 510 zł/ całość (70%)

Przydział ilościowy pasków do glukometru (miesięcznie): 50

Inne wytyczne: max. 18 szt./ 6 m-cy

Kod refundacji na zleceniu: P.135A

Transmiter Dexcom G6

Pacjenci do 26 roku życia:

Częstotliwość zlecenia: raz na 3 m-ce

Przydział ilościowy: 1 szt./ 3 m-ce

Maksymalna wartość refundacji: 350 zł/ szt. (70%)

Kod refundacji na zleceniu: P.136

Pacjenci powyżej 26 roku życia:

Częstotliwość zlecenia: raz na 3 m-ce

Przydział ilościowy: 1 szt./ 3 m-ce

Maksymalna wartość refundacji: do 350 zł/ szt. (70%)

Kod refundacji na zleceniu: P.136

Koszty Dexcom G6 po refundacji

Pacjenci do 26 roku życia:

Cena pojedynczego sensora: 75 zł

Cena pojedynczego transmitera: 105 zł

Koszt roczny użytkowania:

Sensor, 24/ 36 szt. 2220 zł (2 szt./ m-c)

Transmiter, 4 szt. 3120 zł (3 szt./ m-c)

Pacjenci powyżej 26 roku życia:

Cena pojedynczego sensora: 75 zł (2 szt./ m-c) 131 zł (3 szt./ m-c)

Cena pojedynczego transmitera: 105 zł

Koszt roczny użytkowania:

Sensor, 24/ 36 szt. 2220 zł (2 szt./ m-c)

Transmiter, 4 szt. 5136 zł (3 szt./ m-c)

Sensor Enlite / Guardian

Pacjenci do 26 roku życia:

Częstotliwość zlecenia: miesięcznie

Przydział ilościowy: do 5 szt./ m-c

Maksymalna wartość refundacji: do 145 zł/ szt. (70%)

Przydział ilościowy pasków do glukometru (miesięcznie): 100

Inne wytyczne: max. 26 szt./ 6 m-cy

Kod refundacji na zleceniu: P.135

Pacjenci powyżej 26 roku życia:

Częstotliwość zlecenia: miesięcznie

Przydział ilościowy: do 5 szt./ m-c

Maksymalna wartość refundacji: do 510 zł/ całość (70%)

Przydział ilościowy pasków do glukometru (miesięcznie): 100

Inne wytyczne: max. 26 szt./ 6 m-cy

Kod refundacji na zleceniu: P.135A

Transmiter MiniLink / Guardian / Guardian Connect

Pacjenci do 26 roku życia:

Częstotliwość zlecenia: raz na 12 m-cy

Przydział ilościowy: 1 szt./ 12 m-cy

Maksymalna wartość refundacji: do 970 zł (70%)

Kod refundacji na zleceniu: P.136A

Pacjenci powyżej 26 roku życia:

Częstotliwość zlecenia: raz na 12 m-cy

Przydział ilościowy: 1 szt./ 12 m-cy

Maksymalna wartość refundacji: do 970 zł (70%)

Kod refundacji na zleceniu: P.136A

Koszty Enlite / Guardian / Guardian Link po refundacji

Pacjenci do 26 roku życia:

Cena pojedynczego sensora (cena standardowa 145 zł): 43,50 zł

Cena pojedynczego transmitera (cena standardowa 1000 zł): 321 zł

Koszt roczny użytkowania: Sensor, 52 szt. i transmiter 1 szt. 2583 zł

Pacjenci powyżej 26 roku życia:

Cena pojedynczego sensora (cena standardowa 145 zł):

43,50 zł 1-3 szt./ m-c

55,75 zł 4 szt./ 5 m-c

73,60 zł 5 szt./ m-c

Cena pojedynczego transmitera: 321 zł

Koszt roczny użytkowania: Sensor, 52 szt. i transmiter 1 szt. 3577 zł

Koszty Enlite / Guardian Connect po refundacji

Pacjenci do 26 roku życia:

Cena pojedynczego sensora (cena standardowa 145 zł): 43,50 zł

Cena pojedynczego transmitera (cena standardowa 1850 zł): 1171 zł

Koszt roczny użytkowania: Sensor, 52 szt. i transmiter 1 szt. 3433 zł

Pacjenci powyżej 26 roku życia:

Cena pojedynczego sensora (cena standardowa 145 zł):

43,50 zł 1-3 szt./ m-c

55,75 zł 4 szt./ 5 m-c

73,60 zł 5 szt./ m-c

Cena pojedynczego transmitera: 1171 zł

Koszt roczny użytkowania: Sensor, 52 szt. i transmiter 1 szt. 4427 zł

Sensor Eversense E3

Pacjenci od 18 do 26 roku życia:

Częstotliwość zlecenia: raz na 6 m-cy

Przydział ilościowy: 1 szt./ 6 m-cy

Maksymalna wartość refundacji: do 4500 zł (70%)

Przydział ilościowy pasków do glukometru (miesięcznie): 33

Kod refundacji na zleceniu: P.135B

Pacjenci powyżej 26 roku życia:

Częstotliwość zlecenia: raz na 6 m-cy

Przydział ilościowy: 1 szt./ 6 m-cy

Maksymalna wartość refundacji: do 3060 zł (70%)

Przydział ilościowy pasków do glukometru (miesięcznie): 33

Kod refundacji na zleceniu: P.135B

Transmiter Eversense E3

Pacjenci od 18 do 26 roku życia:

Częstotliwość zlecenia: raz na 12 m-cy

Przydział ilościowy: 1 szt./ 12 m-cy

Maksymalna wartość refundacji: do 970 zł (70%)

Kod refundacji na zleceniu: P.136A

Pacjenci powyżej 26 roku życia:

Częstotliwość zlecenia: raz na 12 m-cy

Przydział ilościowy: 1 szt./ 12 m-cy

Maksymalna wartość refundacji: do 970 zł (70%)

Kod refundacji na zleceniu: P.136A

Koszty Eversense E3 po refundacji

Pacjenci od 18 do 26 roku życia:

Cena pojedynczego sensora (cena standardowa 5500 zł): 2350 zł

Cena pojedynczego transmitera (cena standardowa 2000 zł): 1321 zł

Koszt roczny użytkowania: Sensor, 2 szt. i transmiter 1 szt. 6021 zł

Pacjenci powyżej 26 roku życia:

Cena pojedynczego sensora (cena standardowa 5500 zł): 3358 zł

Cena pojedynczego transmitera (cena standardowa 2000 zł): 1321 zł

Koszt roczny użytkowania: Sensor, 2 szt. i transmiter 1 szt. 8037 zł

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.