Czym jest cukrzyca ?

Czym jest cukrzyca?

Cukrzyca jest chorobą wewnątrzwydzielniczą trzustki.

Cukrzyca jest stanem hiperglikemii (nadmiaru cukru) na skutek nieprawidłowego działania lub też ilości insuliny. Cukrzycę często dzieli się na:

– Cukrzyca pierwotna: wywołana pierwotnym zaburzeniem wytwarzania lub działania insuliny stanowi 95% pacjentów chorych na cukrzycę. Wyróżniamy dwa typy cukrzycy pierwotnej:

a) typu I najczęściej nazywaną cukrzycą insulinozależną lub cukrzycą dziecięcą.

b) typu II najczęściej nazywaną cukrzycą insulinoniezależną lub cukrzycą dorosłych.

– Cukrzyca wtórna stanowi około 5% przypadków i jest najczęściej następstwem:

a) choroby trzustki np. przewlekłego zapalenia trzustki

b) Nadmiernego wydzielania hormonów, które wpływają na działanie insuliny hamując jej działanie (w zespole Cushinga, akromegalii, guzie chromochłonnym).

Zawarte w artykule informację są ogólne i pomocnicze, nie powinny stanowić odzwierciedlenia dla
każdego pacjenta. Należy bowiem pamiętać, iż każdy przypadek jest nieco inny, dlatego należy
interpretować je indywidualnie pod nadzorem wykwalifikowanej kadry medycznej.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.