REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

idiabetyk.pl

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy iDIABETYK.PL , dostępny pod adresem www.idiabetyk.pl  prowadzony jest przez

Relax-Med Sp. z o. o.

ul.Piasta 21
44-200 Rybnik
NIP: 642-320-99-05
Regon: 380079642

 

2. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

1. Sklep internetowy iDIABETYK.PL prowadzi sprzedaż zestawów infuzyjnych, osprzętu do pomp insulinowych, obuwia, kosmetyków dla diabetyków za pośrednictwem sieci internetowej pod adresem

www.idiabetyk.pl

Zamówienia można składać poprzez stronę internetową jak również adres email: info@idiabetyk.pl

oraz telefonicznie 32 422 62 31 lub 507 179 144

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, opis towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Podstawą do realizacji zamówienia jest prawidłowo wypełniony formularz adresowy, wskazanie formy płatności i wybór dostawy zakupionego towaru, następnie przesłanie go do nas klikając ikonę „zamawiam i płacę”.

5. Wszystkie oferowane produkty w sklepie idiabetyk.pl zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny towarów podane na stronie zawierają podatek VAT i są wyrażone w PLN.

7. Realizujemy również zlecenia na zaopatrzenie medyczne w ramach refundacji NFZ. Zestawy infuzyjne i osprzęt do OPI wysyłamy do Państwa kurierem DPD, który w momencie przekazania paczki odbierze stosowane dokumenty (zlecenie NFZ wraz z kartą zaopatrzenia) oraz potwierdzenie odebrania przesyłki (druk wysyłany jest wraz z mailem potwierdzającym złożenie zamówienia).

8. Do każdego zamówienia złożonego w sklepie internetowym jest wystawiana faktura VAT lub paragon.
W Przypadku realizacji zlecenia na zaopatrzenie medyczne odsyłamy do Państwa również  zlecenie część „B”

10. Zamówienia można składać przez całą dobę, jednakże te złożone po godz. 12.00, w  soboty, niedziele i święta będą realizowane w następny dzień roboczy.

11. Sklep internetowy iDIABETYK.PL powinien wykonać umowę zawartą na odległość nie później niż 14 dni od prawidłowo wypełnionych formularzy: adresowego jak również wybrania formy płatności i wysyłki.

12. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia  w wypadku błędnie wypełnionego formularza zamówienia, gdy dane teleadresowe są niepełne lub zamówienie wzbudza wątpliwości   co do wiarygodności danych w nim zawartych.

13. Rzeczywisty wygląd produktów oferowanych w sklepie iDIABETYK.PL może nieznacznie różnić się kolorystycznie od przedstawionego na stronie internetowej, co nie stanowi wady produktu ani niezgodności towaru z usługą, a może wynikać z ustawień osobistych komputera zamawiającego.

14. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

 

15. Zakup zestawów infuzyjnych do OPI, zbiorników na insulinę do OPI, sensorów do CGM oraz transmiterów do CGM z refundacją NFZ:

Przy zakupie wyrobów medycznych z refundacją NFZ akceptują Państwo treść poniższego oświadczenia:

Oświadczam, że posiadam zgodnie ze złożonym zamówieniem ważne zlecenie na zestawy infuzyjne do osobistej pompy insulinowej lub na zbiorniki na insulinę do OPI lub na sensory CGM-RT lub nadajniki CGM-RT, które spełnia wszystkie wymagania zawarte w: rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 roku w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi, wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w cenie ich nabycia, kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi podlegającymi naprawie w zależności od wskazań medycznych oraz wzoru zlecenia na zaopatrzenie w te wyroby (Dz. U. NR 276, poz. 2739) z późniejszymi zmianami oraz zarządzenie Prezesa NFZ z dnia 11 lutego 2011 roku, dotyczącego zmiany kodów pomocniczych, które należy wpisywać na zleceniu na zaopatrzenie ,,część A ‘ oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, a w szczególności:

  1. Zlecenie zostało wypisane na obecnie obowiązującym druku.
  2. Na zleceniu widnieje czytelna pieczątka nagłówkowa: NZOZ-u, ZOZ-u, lub przyszpitalnej poradni diabetologicznej.
  3. W części II zlecenia wpisany jest prawidłowy kod środka pomocniczego: – P.091.00 zestawy infuzyjne – pacjenci powyżej 26 roku życia – P.091.01 zestawy infuzyjne – pacjenci do ukończenia 26 roku życia – P.091.02 zestawy infuzyjne – kobiety w ciąży – P.134 zbiornik na insulinę do osobistej pompy insulinowej (OPI) – P.135 elektroda/sensor do CGM (system ciągłego monitorowania poziomu glukozy) – P.136 nadajnik/transmiter do CGM
  4. W części III zlecenia widnieje czytelna pieczątka (z numerem prawa wykonywania zawodu) i podpis lekarza.
  5. W części III zlecenia widnieje czytelna data wystawienia zlecenia oraz okres zaopatrzenia na który lekarz wystawił środek pomocniczy. Należy pamiętać, że zlecenie ważne jest do końca miesiąca, na które zostało wystawione.
  6. Data wystawienia zlecenia (w części A) mieści się w terminie ważności Karty zaopatrzenia (część B).
  7. Karta zaopatrzenia (część B) ważna jest przez okres 12 miesięcy od wydania przez NFZ. Umożliwia to realizację 12 kolejnych zaopatrzeń. Jeśli np. pierwsze zlecenie na zaopatrzenie dotyczy refundacji za maj 2017 r. to ostatnie jakie przysługuje na daną kartę będzie za kwiecień 2018 r. (nawet jeżeli pacjent otrzyma od lekarza zlecenie na 3 miesiące kwiecień, maj, czerwiec to zostanie zrealizowane zaopatrzenie tylko za miesiąc kwiecień)

 

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (firmy kurierskiej DPD oraz  INPOST – paczkomaty) lub udostępnia do odbioru przez klienta w sklepach medycznych RELAX.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4. Kupujący pokrywa koszty dostawy, które wybrał w formularzu dostawy.

W przypadku klientów realizujących zlecenia refundacyjne NFZ koszty wysyłki oraz odbioru zlecenia pokrywa sprzedawca.  

5. Przesyłki uszkodzone (widoczne  rozdarte opakowanie, wgniecenia) – prosimy o sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera, a w razie gdy towar uległ uszkodzeniu spisanie protokołu reklamacyjnego z kurierem. Następnie prosimy o niezwłoczny kontakt email pod adresem info@idiabetyk.pl

6. W razie braku towaru w magazynie, Klient jest informowany (najpóźniej w terminie do 3 dni roboczych) o zaistniałym fakcie, a także o związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jednocześnie istnieje możliwość zwrotu całej kwoty zamówienia, dostarczenie zamówionego towaru w późniejszym terminie lub zamiana wybranego towaru na inny ( o podobnych parametrach).

 

§5

Reklamacje

1. Wszystkie oferowane produkty posiadają gwarancję producenta.

W przypadku  sprzętu, zestawów infuzyjnych firmy MEDTRONIC WSZYSTKIE reklamacje prosimy zgłaszać bezpośrednio do producenta dzwoniąc na całodobową infolinię 801-080-987 lub 465-69-87

W przypadku sprzętu, zestawów infuzyjnych firmy ROCHE reklamacje prosimy zgłaszać bezpośrednio do producenta dzwoniąc na infolinię 801-080-104.

Jeżeli w trakcie użytkowania zauważą państwo wady konstrukcyjne, technologiczne lub materiałowe prosimy o niezwłoczne odesłanie towaru wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym.

Przesyłki prosimy wysyłać na adres S.S.Z.M. Relax ul. Piasta 21 44- 200 Rybnik.

Produkt zostanie przekazany do rzeczoznawcy producenta, a reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas przesyłki.

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, przesyłając sprzedawcy formularz odstąpienia od umowy w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.

4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.

 

§7

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.